Informatie winkeltijden op 24 en 31 december 2017

Het college heeft op 22 november jl. besloten om aan winkeliers in de levensmiddelenbranche de mogelijkheid te bieden om op de zondagen 24 en 31 december hun deuren al om 9.00 te openen. Uiterste sluitingstijdstip blijft 18.00 uur. Voor andere winkels gelden de reguliere tijden van 12.00-18.00 uur.

Levensmiddelenzaken c.q. winkels die op 24 en 31 december 2017 hun winkels al om 9.00 uur mogen openen, zijn winkels die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan onder een van de volgende SBI-codes (codes zoals opgenomen de Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 – versie 2017):

4711: Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
472: Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
4721: Winkels in aardappelen, groenten en fruit
4722: Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
47221: Winkels in vlees en vleeswaren
47222: Winkels in wild en gevogelte
4723: Winkels in vis
4724: Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
47241: Winkels in brood en banket
47242: Winkels in chocolade en suikerwerk

4725: Winkels in dranken
4726: Winkels tabaksproducten
4729: Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
47291: Winkels in kaas
47292: Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
47293: Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
47299: Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

24-11-2017


« Vorige pagina