Disclaimer

VOC Maastricht probeert de informatie, die zij op haar website op het internet plaatst, zorgvuldig te controleren, zodat de informatie up-to-date en feitelijk juist, dus betrouwbaar is. Ondanks deze  doorlopende aandacht voor de juistheid van de inhoud kan VOC Maastricht niet garanderen dat de informatie altijd compleet en 100% correct is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De  beheerders van deze site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. VOC Maastricht kan niet instaan voor de door derden geplaatste informatie en behoud zich het recht voor om naar haar oordeel onpassende informatie te verwijderen. Aanbevelingen voor verbeteringen of aanvulling van de site of deze disclaimer zijn altijd welkom.