NIEUWS

 • Het college heeft op 22 november jl. besloten om aan winkeliers in de levensmiddelenbranche de mogelijkheid te bieden om op de zondagen 24 en 31 december hun deuren al om 9.00 te openen. Uiterste sluitingstijdstip blijft 18.00 uur. Voor andere winkels gelden de reguliere tijden van 12.00-18.00 uur.
 • Meer nieuws

AGENDA

WEER

Intro

Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht, tot 2010 VBO Maastricht geheten, is actief sinds eind 1996. De vereniging heeft als statutair doel de belangenbehartiging van de ondernemers in het stadsdeel centrum van Maastricht.

Dit bereiken wij door frequent overleg met andere ondernemersorganisaties, met het gemeentebestuur en andere gemeentelijke overlegorganen. Wij vertegenwoordigen onze leden in alle daarvoor in aanmerking komende organen en commissies. Het bevorderen van de contacten tussen onze leden onderling is zeker een belangrijke doelstelling. Wij ondersteunen initiatieven zoals Magisch Maastricht, Cultuurzomer, Binnenstadservice, A2 bedrijvenplatform, Maastricht bereikbaar etc. Wij brengen de wensen van onze leden in kaart en handelen hiernaar. Wij werken nauw samen de andere ondernemersverenigingen zoals daar zijn O.I.W., KHN Afd. Maastricht&Heuvelland, SAHOT en partijen zoals Centrummanagement, VVV, Q-Park en MKB Limburg.

NIEUWE LEDEN

 • Arno Driessen
 • Barry Verhulst
 • Max Prudon
 • Tohit Akbal
 • Fred Dijk

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

 • Calucci Maastricht bv
 • Dille & Kamille
 • Stichting Binnenstadservice Maastricht
 • de Gouden Hand
 • House of Tudor
 • VOC Maastricht
 • WOL wolle wool
 • G-Star Store Maastricht