NIEUWS

 • Woensdag 22 maart is door Ton Harmes, voorzitter van Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht (VOC) en Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar een nieuw convenant getekend. Samen zetten zij de schouders onder de ambitie ‘een beter bereikbaar centrum voor werknemers, bezoekers en leveranciers’. Maastricht Bereikbaar biedt een breed pakket aan maatregelen aan dat, met VOC als stuwende kracht, ondernemers in het centrum zal verleiden om concreet aan de slag te gaan met slimme(re) bereikbaarheid.
 • Meer nieuws

AGENDA

WEER

Intro

Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht, tot 2010 VBO Maastricht geheten, is actief sinds eind 1996. De vereniging heeft als statutair doel de belangenbehartiging van de ondernemers in het stadsdeel centrum van Maastricht.

Dit bereiken wij door frequent overleg met andere ondernemersorganisaties, met het gemeentebestuur en andere gemeentelijke overlegorganen. Wij vertegenwoordigen onze leden in alle daarvoor in aanmerking komende organen en commissies. Het bevorderen van de contacten tussen onze leden onderling is zeker een belangrijke doelstelling. Wij ondersteunen initiatieven zoals Magisch Maastricht, Cultuurzomer, Binnenstadservice, A2 bedrijvenplatform, Maastricht bereikbaar etc. Wij brengen de wensen van onze leden in kaart en handelen hiernaar. Wij werken nauw samen de andere ondernemersverenigingen zoals daar zijn O.I.W., KHN Afd. Maastricht&Heuvelland, SAHOT en partijen zoals Centrummanagement, VVV, Q-Park en MKB Limburg.

NIEUWE LEDEN

 • Arno Driessen
 • Barry Verhulst
 • Max Prudon
 • Tohit Akbal
 • Fred Dijk

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

 • Calucci Maastricht bv
 • Dille & Kamille
 • Stichting Binnenstadservice Maastricht
 • de Gouden Hand
 • House of Tudor
 • VOC Maastricht
 • WOL wolle wool
 • G-Star Store Maastricht